นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลส่วนตัว (ต่อไปนี้เรียกว่านโยบาย) ใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่บริษัท FMF จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่าบริษัท) อาจได้รับเกี่ยวกับผู้ใช้ ขณะที่ต่อมาใช้ไซต์ หรือบริการใดๆ ของบริษัท (ต่อไปนี้เรียกว่าบริการ) การใช้บริการรวมถึงการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของบริษัท หมายถึงข้อตกลงที่ไม่มีเงื่อนไขกับนโยบายนี้และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ใช้ควรงดเว้นใช้บริการ

ในนโยบายนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ หมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้ความสมัครใจเกี่ยวกับตัวเองในการลงทะเบียน (สร้างบัญชี) หรืออยู่ระหว่างการใช้บริการ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

ข้อมูลที่ต้องการสำหรับการให้บริการหรือสำหรับจัดหาให้บริการอื่นๆ มีการทำเครื่องหมาย เป็นพิเศษ ข้อมูลอื่น ๆ มาจากผู้ใช้ตามดุลยพินิจของตนเอง

บริษัทไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้ไว้และไม่ได้ตรวจสอบความสามารถทางกฎหมายของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม บริษัทถือว่าผู้ใช้ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและครบถ้วน แล้วจะทำให้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดในปัจจุบัน

ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการให้บริการ

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกปกปิดรักษาเป็นความลับ ยกเว้นกรณีที่ผู้ใช้สมัครใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อการเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไป

บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่บุคคลที่สาม

ผู้ใช้สามารถปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ในข้อมูลส่วนที่มีให้ไว้แล้วหรือบางส่วน ในส่วนของบริการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ออกจากบัญชีพิเศษ ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าการลบดังกล่าวอาจทำให้บริการบางอย่างไม่สามารถใช้งานได้

ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณบนเว็บไซต์ คุณต้องอีเมล์ส่งคำขอไปที่ admin@centerwedding.com ซึ่งคุณระบุ:

หลังจากนั้น ข้อมูลจะถูกลบออกจากไซต์อย่างสมบูรณ์

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

บริษัทมีมาตรการทางองค์กรและทางเทคนิคที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

นอกจากนี้ ผู้ใช้ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ วันที่ของการอัพเดตล่าสุดจะแสดงขึ้น นโยบายที่ได้รับการแก้ไขจะมีผลนับจากวันที่มีการประกาศ ยกเว้น หรือในนโยบายฉบับใหม่ที่ปรากฏขึ้น

เวอร์ชั่นปัจจุบันจะอยู่บนเว็บเพจอยู่เสมอตามที่อยู่:http://centerwedding.com/page/privacy/

วันที่แก้ไข: 1 มิถุนายน 2564
 

Legal Information

FMF Co., Ltd.

Tax code: 0835553003876

Operating Offices: Office 308, 354/3 Ekkamai 20 Khlong Tan Nuea, Wattana Bangkok 10110

Contact us: +66  83-788-4484
E-mail: admin@centerwedding.com